Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 9
  • 6
  • 6

Forskjellene på enkeltmannsforetak og aksjeselskap

Til tross for at det finnes mange organisasjonsformer, er likevel 90% av bedriftene som startes opp I Norge enten enkeltmannsforetak eller aksjeselskap. På bakgrunn av dette, ønsker vi å ta en nærmere titt på noen av forskjellene når det kommer til selskapsformene.

 

Dersom du står ovenfor valg av organisasjonsform, har du helt sikkert en del spørsmål. Det er slett ikke så rart, det er nemlig mange ting å ta stilling til. For å gjøre rede for noen av spørsmålene du kanskje måtte ha, har vi samlet noen av de største forskjellene du må være klar over. Dersom du har flere spørsmål, kan et lurt tips være å ta kontakt med regnskapsfører. På denne måten forsikrer du deg om at alt går greit for seg, for dessverre er det mange feller å gå i.
Fulltid vs deltid
Selv om man starter opp et foretak, trenger man ikke nødvendigvis å drifte det på fulltid. Mange starter et foretak, kun for å drifte det ved siden av en jobb de allerede har.

Dersom man ønsker å drifte et foretak ved siden av en jobb man allerede har, er et enkeltmannsforetak en lur foretaksform. Likevel kan man drifte et enkeltmannsforetak fulltid. Videre er det lurt å drifte enkeltmannsforetak hvis man ikke har ansatte eller for stor økonomisk vekst. Dette har sammenheng med at foretakseier er personlig ansvarlig for bedriftens økonomi.

Som du kanskje allerede vet har et aksjeselskap flere formelle forpliktelser, og det må ofte legges mer tid og penger ned i denne selskapsformen. Det stilles også krav til at selskapet skal ha en viss sum penger tilgjengelig til enhver tid, men innehaver er ikke personlig ansvarlig for dette.

Selv om man enten kan drifte et enkeltmannsforetak ved siden av en jobb eller på fulltid, er aksjeselskap en selskapsform som passer best som et fulltidsforetak.  


Sosiale Rettigheter
Du er kanskje allerede godt kjent med at man har færre sosiale rettigheter i form av sykepenger og dagpenger, dersom man er innehaver av et enkeltmannsforetak. Mye av årsaken til dette, er at man selv stilles personlig ansvarlig for bedriftens økonomi. Dette er en av de mange forskjellene på aksjeselskap og enkeltmannsforetak.


Sykepenger

I enkeltmannsforetak, har innehaver rett til 75% av sykepengegrunnlaget fra dag 17 av sykdomsforløpet. De første 16 dagene må dekkes av innehaver selv, og dette tilsvarer hva arbeidsgivere dekker av sykepenger for sine ansatte. Dagene begynner å telle fra dagen sykdommen er registrert hos NAV eller hos fastlege. 


Innehavere av enkeltmannsforetak kan tegne frivillig forsikringsordning gjennom
NAV.

 

I aksjeselskap stiller det seg annerledes. Her har ansatte rett til 100% av sykepengegrunnlaget fra første dag av sykdomsforløpet. Likevel må de første 16 dagene dekkes av aksjeselskapet selv. I og med at man er ansatt i eget aksjeselskap dekker trygdeetaten 100% av sykepengegrunnlaget fra dag 17.

Hvor mye som utbetales i sykepenger, har sammenheng med inntekt. Dersom du har tatt ut lite lønn fra aksjeselskapet, vil grunnlaget for sykepenger bli lavere.


Dagpenger

Innehavere av enkeltmannsforetak har ikke rett til dagpenger, dersom det skulle bli behov for dette. Dette har sammenheng med at et enkeltmannsforetak kun kan gi deg næringsinntekt, og næringsinntekt danner ikke grunnlag for dagpenger.

 

Dersom du skulle bli arbeidsledig og eier et aksjeselskap, vil du ha rett til dagpenger på lik linje med arbeidstakere.  

 

Økonomisk Risiko

I et enkeltmannsforetak har man større frihet når det kommer til økonomi. På den annen side stilles innehaver personlig ansvarlig for selskapets økonomi, og foretaket og innehaver regnes som en og samme person. Dessverre er dette årsaken til at innehavere av enkeltmannsforetak kan gå personlig konkurs. 


I et aksjeselskap er det både flere regler, mindre frihet og mer administrasjon enn det man finner i enkeltmannsforetak. Samtidig er ansvaret begrenset til den innskutte aksjekapitalen som alltid skal være på minimum 30 000 kroner. En av de økonomiske fordelene med et aksjeselskap, er at kreditorer kun kan rette krav mot selve bedriften. Dette betyr at kun aksjekapitalen og opptjente verdier kan gå tapt.

 

Et aksjeselskap anses for å være en juridisk person, noe som betyr at selv om du er eneste eier av selskapet, vil selskapet og innehaver anses som to adskilte individer. Til tross for dette, må det vanligvis stilles en form for sikkerhet dersom det tas opp lån i selskapets navn. Dersom innehaver stiller egen bolig som sikkerhetsgaranti, kan denne gå tapt dersom lånet ikke blir tilbakebetalt til rett tid.


Dersom du foretar deg noe ulovlig på vegne av bedriften, vil du være strafferettslig ansvarlig uavhengig av organisasjonsform.

 

Ansatte
Som delvis nevnt tidligere, er enkeltmannsforetak best egnet til å drifte på egenhånd. Likevel står man fritt til å ha ansatte, men det er verdt å merke seg at man har økonomiske forpliktelser dersom man har ansatte.

Det er relativt vanlig å ha en god del ansatte når man drifter et aksjeselskap. En av fordelene her, er at innehaver ikke står personlig ansvarlig dersom kostnadene knyttet til ansatte ikke blir betalt. Til tross for dette, har man mindre frihet når det kommer til de formelle kravene som stilles til aksjeselskap, i tillegg til at det i mange tilfeller også er flere eiere å forholde seg til.

 

Salg av virksomhet
I mange tilfeller, kan det være aktuelt å selge virksomheten sin. I den forbindelse kan det være lurt å merke seg at et enkeltmannsforetak ikke kan selges. Selv om det kan overføres til noen andre, må det til tross for dette opprettes nytt organisasjonsnummer og foretak.

 

Aksjeselskap kan selges. Her kan aksjene både selges og gis bort, så lenge ikke noe annet er bestemt av aksjeeiere eller lovfestet i aksjeloven. Man må også skatte dersom det er gevinst på salget.

Kort oppsummert
Det er flere forskjeller det kan være lurt å være bevisst på når det kommer til valg av foretak. Både enkeltmannsforetak og aksjeselskap har både fordeler og ulemper. Enten du ønsker å drifte noe deltid ved siden av en jobb du allerede har, eller om du ønsker å tjene mye penger og drifte et selskap fulltid, må du være bevisst på hvilke foretaksform som er mest hensiktsmessig deg. 

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  1514 visninger
senest oppdatert: 10/22/2018 11:55 AM
businessman11