Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 7

Aksjeselskap egenkapital

Når det gjelderet aksjeselskap er det et minimum aksjekapital på 30 000 som er nødvendig. For allmennaksjeselskaper er kravet 1 million kroner. Man kan bruke disse pengene til stiftelseskostnadene. Dette betyr at 30 000 kroner kan inkludere de nødvendige utgiftene til stiftelsen. Fra 2011 var kravene til aksjekapitalen redusert fra 100 000 kroner til 30 000 kroner (inkl. stiftelse utgifter) sum som er i funksjon for tiden. Det eksisterer mulighet for at aksjekapitalen er dekket opp med gjenstander (tingsinnskudd) i stedet for penger. Alternativet kan foretrekkes for å dekke de 30 000 kroner i sin helhet eller bare delvis. Det er mulig å fordele asjekapitalenpå en eller flere aksjer og hver aksje, lyde på samme beløp. Derfor, hvis verdien av den fysiske eiendelen (eks. maskiner, kjøretøy, datautstyr osv.) kan dokumenteres som minimum 30 000 kroner, kan de brukes som aksjekapital. Det fremgår i aksjeloven at ting som blir brukt som aksjekapital har en praktisk bruk i det nyutviklede aksjeselskapet. når det gjelder de materielle varene er det viktig at deres funksjon er mer enn bare den økonomiske, som aksjekapital. verdien kan enkelt verifiseres ved hjelp av en kjøpskvitteringer (må ikke være eldre enn tre måneder) eller sjekke den med en forhandler. så snart en revisor bekrefter at verdsettelsen er i overensstemmelse med loven, kan aksjeselskapet registreres i Brønnøysundregistrene. Aksjekapitalen på minimum 30 000 kroner kan deles inn i en eller flere auksjoner. Fleksibiliteten ved å kunne dekke minimumskravene ved hjelp av en kombinasjon av penger og gjenstander eller bare gjennom fysiske gjenstander som når 30 000, er et nyttig tiltak for å oppmuntre entreprenørene til å investere i et aksjeselskap. En annen nyttig tiltak var å redusere den minimale aksjekapitalen mer enn tre ganger fra 100 000 kroner til 30 000. Dette kan regnes som en av de mange fordelene. Dette kan regnes ut som en av de mange fordelene som de lave økonomiske risikoene innebærer at det maksimale tapet er bare pengene som er investert uten noe annet ansvar. Selv om startinvesteringen er høyere enn den som er gjort for andre virksomheter (eks. enkelmann selskap), vil fremtiden sikre at den første investeringen var en godt laget. Selv om startinvesteringen er høyere enn den som er gjort for andre virksomheter (eks. enkelmann selskap), vil fremtiden sikre at den første investeringen var en godt laget. Også i verste fall hvor aksjeselskapet er forstyrret eller har andre vanskeligheter, er det kontrollerte økonomiske tap og vil eieren ikke ha ansvar, noe som betyr at når personen er konkurs, er den private personen ikke knyttet til den.

Registrer Aksjeselskap
businessman11