Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4

Aksjeloven generalforsamling

Generalforsamlingen representerer anledningen som aksjonærene legger til å bruke den høyeste myndighet i selskapet. Innkalling til generalforsamling gjøres av styret. Selskapet har frihet til å velge om det har en bedriftsforsamling eller ikke. Aksjeeierne har rett til å delta på generalforsamlingen enten alene eller ved fullmektig etter eget valg. I det andre tilfellet det kreves at en fullmektig skal legges frem skriftlig fullmakt. Fullmakten må være signert og datert. Denne fullmakten er i tilstand til å påføres på førstkommende generalforsamling. Hvis representant ved fullmektig må adressere et bestemt problem, ikke bare tilstedeværelsen i generalforsamlingen, må fullmakten spesifisere den. Aksjonæren som har signert fullmakten, kan tilbakekalle den når som helst. I tilfelle en søksmål mot en person eller i forhold til ansvaret som en bestemt person har over selskapet, har personen ikke lov til å delta i avstemningen på generalforsamlingen, ikke selv eller ved fullmektig. I en generalforsamling hver aksje gir én stemme. Selv om utgangspunktet i aksjeloven og allmennaksjeloven sier at «alle aksjer gir lik rett til selskapet», kan det være et annet tilfelle dersom det enkelte selskap bestemmer seg for forskjellige auksjonstyper. Noen av disse auksjonene kan deles i «A-aksjer» og «B-aksjer», «ordinære aksjer» og «preferanseaksjer» osv. Terminologien er ikke løst, og for å få nøyaktig informasjon om auksjonene som man bestemmer seg for å investere i det beste, er å undersøke selskapets vedtekter. En måte å endre vedtektene i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper krever at fra antall stemmer som er kastet på generalforsamling er det nødvendig at to tredjedeler av både stemmene og aksjekapitalen representerte å velge endringen. Når generalforsamlingen holdes som et møte, skal formann og daglig leder være tilstede. Andre styremedlemmer har rett til å være til stede på generalforsamlingen dersom det holdes som et møte, og de samt generalforsamlingen har rett til å uttrykke seg. Ved utgangen av hvert regnskapsår (hvert halvår) skal selskapet holde en ordinær generalforsamling. De diskuterte sakene bør omfatte godkjenning av årsregnskap og årsrapport som også omfatter utdeling av utbytte og eventuelt revisjonsberetningen. Styret har rett til å bestemme om gjenforening av en ekstraordinær generalforsamling. Slike generalforsamlinger kan holdes hvis aksjonærer som eier minst 10 prosent av aksjekapitalen eller når revisor som reviderer selskapets årsregnskap avsender skriftlig forespørsel om å få ytterligere informasjon om et bestemt emne. Det er styrets ansvar å sikre at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er videresendt. Dersom aksjonærene ønsker å holde en ekstraordinær generalforsamling, er det ikke nødvendig for styret å ta stilling til i denne forstand.

Registrer Aksjeselskap
businessman11