Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4

AS Uten Penger

Det er mer enn én løsning for å samle inn kapital til et aksjeselskap. Fleksibiliteten fra slike tiltak gjør det lettere og mer attraktivt for de nye kommende gründere å starte en AS og utvikle sin virksomhet. Selv om det har blitt lettere å åpne et AS, siden for eksempel 2011 som vi skal vise senere, er det fortsatt viktig for den fremtidige eieren å tenke på investeringen han ønsker å lage og sette kortsiktig plan og enda bedre en langsiktig plan for sin virksomhet og de tingene han ønsker å oppnå gjennom det.


Det er mulig å starte et aksjekapital uten penger hvis man bruker fysiske gjenstander som aksjekapital. For eksempel, kan man bidra til aksjekapital med maskiner, kjøretøy, kontormaskiner osv. Både store og små gjenstander kan brukes så lenge som aksjeselskapet bruker dem i fremtiden. Gjenstandene som brukes som kapital for et AS kalles tingsinnskudd. Aksjekapitalet behøver ikke å være bare penger eller ting, det kan være en kombinasjon av begge, disse alternativene er en beslutning utelukkende laget av eieren. Verdien av objektet som brukes som tingsinnskudd, må verifiseres gjennom en salgskvittering eller må stadfeste av en forhandler. Selvfølgelig, må det være en forhandler som er spesialisert på typen gjenstander man vil bruke som aksjekapital. For at et kvittering skal være gyldig som dokumentasjon for verdien av et objekt, må det ikke være eldre enn tre måneder. I motsatt tilfelle må objektet vurderes igjen av en spesialist for å få en mer nøyaktig kvalitetskontroll som vil gi en annen pris.


Som sagt før, kan de fysiske gjenstandene brukes i stedet for penger innskudd, i tillegg eller man kan bruke kun gjenstander. I hvert av disse tre tilfellene må den samlede sum nå den minste summen som kreves som aksjekapital som i dag er på 30 000 kroner. Fram til og med 2011 var minstekravet på 100 000 kroner. Fordi minimumskravet for kapital gikk ned mer enn tre ganger, oppmuntret det flere mennesker til å åpne sitt eget aksjeselskap. De fysiske gjenstandene som brukes, i tillegg til at det må være en praktisk ressurs for aksjeselskapet og må være nyttig for virksomheten, må de oppnå minimumsverdien på 15 000 kroner hver. Det er mulig for mer enn ett objekt å passere som bare ett element. For eksempel, i tilfelle av en datamaskin, for den endelige verdien musen, lydsystemet, tastaturet, en PC, osv., kan passere for samme objekt - en datamaskin. Den samme regelen gjelder for en rekke elementer som tilhører kontormøbler eller andre ligende.


Etter at man har dokumentert verdien av gjenstandene som brukes som tingsinnskudd, må eieren få godkjenning fra en revisor. Hvis alt går bra, er det neste trinnet å registrere selskapet hos Brønnøysundregistrene. Revisorbekreftelser er nødvendige, og det er et trinn man ikke kan unngå for å følge loven.


Tingsinnskudd er ikke vanskelig å samle da kapitalen ikke er veldig høy. På samme tid, et selskap krever alltid investeringer i maskiner, møbler, osv. Pengene som brukes til selskapet med nødvendige elementer for å bli funksjonelle, det er det som gir kapital for å starte AS i utgangspunktet. Hvis det likevel er et tilfelle hvor den fysiske gjenstanden som trengs for at selskapets drift ikke skal øke til det aktuelle beløpet, 30 000 kroner, er det alltid alternativet å legge til penger for å oppnå miminumkrav.


Det er ikke bare spesifisiteten til virksomheten som bestemmer hastigheten som tingsinnskudd vil bli samlet inn, men eierens kreativitet har også en viktig rolle i dette. Ved å samle fysiske gjenstander som kan benyttes i virksomheten, uansett spesifisitet (møbler, ulike typer apparater, datamaskiner osv.), kan kapitalen i tinsinnskudd samles relativt raskt. Muligheten for å få en gruppe varer å passere for ett enkelt objekt, som forklart ovenfor, forenkler prosessen og når den minste nødvendigheten av 15 000 kroner per gjenstand. Når det gjelder å starte en AS, betyr det mer enn penger å ha en god forretningsidé og en god plan for hvordan virksomheten skal blomstre. Forespørsler om å starte en AS er innen rekkevidde så mange mennesker kan starte sine egne, men forskjeller når det gjelder fremtidens suksess av aksjeselskapet er laget av hva eieren ønsker å oppnå gjennom sin AS og planene han har.

Registrer Aksjeselskap
businessman11