Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 6

Skatt i aksjeselskap

Det er to forskjellige måter for aksjonær å bli skattlagt for inntekt fra en aksjeselskap: skatt på lønn fra selskapsskatt på aksjeutbytte. Den første skatt gjelder når. Når en aksjonær arbeider i selskapet der det er aksjekapital, har selskapet ansvaret for å betale arbeidsgiveravgift og foreta skattetrekk for deg på samme måte som for andre ansatte. Summen som trekkes, er synlig på personkortets skattekort. For det andre tilfellet, hvor aksjeeieren mottar utbytte, beregnes skatten etter årets utbytteutdelingen som er godkjent av generalforsamlingen eller styret. Ved bruk av aksjonærmodellen beregnes skatteutbyttet. using the aksjonærmodellen are the tax dividends calculated. En flat skatt på 28% påføres aksjeselskapets fortjeneste. Dette gjør det svært fordelaktig å bruke aksjeselskapet som en ekstrabøsse. Når det gjelder overskudd som vises i et aksjeselskap, er de skattepliktig: fra den totale inntekten trekkes utgiftene ut. Skattesatsen for aksjeselskap ligger på 27%. En flat skatt på 27% påføres aksjeselskapets fortjeneste. Dette gjør det svært fordelaktig å bruke aksjeselskapet som en ekstrabøsse. Skattene er betalt året etter inntektsåret. En del av skatten er betalt før ligning - navnet på denne skatten er forhåndsskatt. Forhåndsskatten kan betales i to rater på grunn av 15. februar og 15. april. Forskuddsskatteseddelen sendes ut i januar. I tilfelle av enkeltmannsforetak må man tilnærme inntektene og annonsen Skatteetaten for å bestemme hva som skal betales i forskuddsskatt, fire ganger i året mars, mai, september, november. Skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen. For utskriving av forhåndsskatt gjelder ved hver terminbeløp som hovedregel skal settes lik en tredjedel av den utligne skatt ved siste ligning. Etter at fastsettelse er foretatt, og skatt for det foregående år er beregnet, vil differansen mellom dette og det som er utskrevet som forhåndsskatt, fremkomme som resterende skatt. Den resterende skatten forfaller til betaling 3 uker etter at utleggingen av skattelistene er kunngjort. Når likningen er foretatt, fastsettes eventuell restskatt til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg). Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten. Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd). Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.
For å lese mer om merverdiavgift trykk på denne lenken: https://registrer-mva.no/register-mva/registrer-mva

Registrer Aksjeselskap
businessman11