Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 7

Styre i aksjeselskap

Når det gjelder aksjeselskapets administrative funksjon er det et bredt antall funksjoner som kan fylles av samme person. Samme person kan være både daglig leder og eneste styremedlem. Man kan også velge å ikke ha stilling som leder (å avstå det helt fra selskapets ledelse), men fylle stillingen til styrremedlem (leder). Fordi aksjeselskapet kan ha en enkelt eier, er det mulig at en enkelt person fyller ut mer enn en enkelt funksjon i styret (aksjekapitalen er mindre enn 3 mill. Kroner). I tilfelle av aksjeselskap med mindre enn 3 mill. kroner aksjekapital har bare styremedlem, det styremedlemmet vil automatisk også være styreleder. Siden 1. juli 2013 står det i loven at det ikke lenger er behov for et nestleder i styret som består av bare én person. Det eneste styremedlemmet blir automatisk styreleder og daglig lederposisjonen trenger ikke lenger å fylles. I dette tilfellet ligger ansvaret for den daglige ledelsen på styrelederen. I styret kan man sitte en person over 18 år og må ha et personlig nummer eller et nummer (for utlendinger). Det er ikke obligatorisk for dem å være aktionære, og det er heller ikke obligatorisk at de er norske statsborgere, ikke engang å være innbyggere i norge. Minst halvdelen av styrets medlemmer må bo i Norge, hvis de ikke er bosatt i et land som er inkludert i EØS-avtalen.) I et aksjeselskap er det tre viktige komponenter: eierne (aksjonærene), styret og daglig leder. Hvis eieren oppfyller en stilling i styret, skal vedtaket holde fokus på selskapets generelle interesser og ikke den enkelte interessen som aksjeeier. Dette kan være tilfelle i forhold til utbytteutdeling. Det er obligatorisk for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter lovens krav, å alltid ha en styreleder. Eierne må ikke ha informasjon om aksjselskapets virksomhet annet enn det som er omtalt på generalforsamlingen. I formell sak er det bare under denne generalforsamlingen som aksjeeierne har innflytelse. I tilfelle hvor flere eiere eller auksjonseierne, kunne rettighetene, ansvaret og rollene til akjselskapet avgjøres i en aksjonærtale for å unngå misforståelser. Det er styret som utpeker daglig leder som representerer utøvende makt, og vil sette i gang de vedtakene styret tar i bruk. Styrets leder avgjørelser skal konsulteres med de andre styremedlemmene, med unntak av handlingene om styrets innvendige saker (unntak av forberedelsen og initiativet til behandling av saker i styret, hvor styrelederen har en sentral funksjon og myndighet).

Registrer Aksjeselskap
businessman11