Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 9

Når er det riktig å starte et aksjeselskap?

Er du usikker på om tiden er inne for å starte et aksjeselskap? Kanskje du allerede driver et enkeltmannsforetak der du har vært vitne til kraftig økonomisk vekst? Da er du sannsynligvis også interessert i å vite om fordelene du kan nyte godt av ved å gjøre foretaket ditt om til et aksjeselskap. Blant annet oppfattes det ofte som en mer seriøs selskapsform av både kunder og leverandører. Ikke bare vil den eller de som er innehavere av et aksjeselskap ha rettigheter som arbeidstakere, det er også lett å skape et selskap andre kan investere penger i. Det er også særlig fordelaktig å ta en nærmere titt på denne foretaksformen dersom driften av et foretak omfatter økonomisk risiko, og ikke allerede er et aksjeselskap.

 Selv om det å etablere et aksjeselskap kan by på mange lukrative goder, er det flere ting du som bedriftseier bør ta med i beregningen før du sender inn en søknad om etablering. Dersom du er usikker på når tiden er inne for å etablere et aksjeselskap, vil du få mange svar her. For å gjøre det enklere for deg, tar vi for oss hva som må skje i forkant av etablering, samt andre spørsmål innehavere av andre foretak ofte må stille seg selv når de erfarer økonomisk vekst.

 

Dette må skje før et aksjeselskap kan opprettes

Det er langt ifra gratis å etablere et aksjeselskap, og dette er noe man vil erfare tidlig. Nedenfor vil du få en klar oversikt over hvilke økonomiske minimumskrav som stilles.

 

  • Registreringsavgift: Ved registrering betales et engangsgebyret på 5570 kroner til Folkeregisteret.


  • Aksjekapital: Et minimumsbeløp på 30 000 kroner må være spart opp på forhånd. Dette kalles aksjekapital og er en en sikkerhet for selskapets kreditorer.


  • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret: Dersom et selskap har en omsetning på over 50 000 kroner plikter det å betale merverdiavgift (mva) og selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret


  • Arbeidsgiveravgift: Dersom du har ansatte i ditt foretak, må det betales en arbeidsgiveravgift på 0-14,1%. Denne beregnes ut fra brutto lønn.


  • Skatt: Betaling av skatt kommer man sjelden utenom og overskuddet av inntektsåret i et aksjeselskap, beskattes med med 23%. Denne betales i to terminer det påfølgende året.


Så… når er det egentlig riktig å starte et aksjeselskap?

Som nevnt ovenfor er det flere ting som må tenkes på og planlegges før man i det hele tatt kan begynne å leke med tanken om etablering av et aksjeselskap. Videre er det viktig å ta en nærmere titt på noen av de vanligste grunnene til at innehavere av andre foretak, går over til å bli et aksjeselskap.

Når et foretak tjener og låner mye penger

Innehavere av foretak med kraftig økonomisk vekst, kan med fordel gjøre virksomheten om til et aksjeselskap. På denne måten unngår innehavere av selskapet å gå personlig konkurs, da innehavere av et enkeltmannsforetak for eksempel er økonomisk ansvarlig for selskapet. Det vil si at man driver selskapet for egen regning og risiko. Særlig kan det by på problemer hvis foretaket har tatt opp lån og ikke er i stand til å betale tilbake. Da vil en eventuell lånegiver ha anledning og rett til å gå etter innehavers private eiendeler. Dessverre er det mange som har blitt fratatt hus og bil på grunn av dette. Men, dette er en utfordring man ikke vil møte på dersom man eier et aksjeselskap.

 

Når innehavere av et foretak vil ha sosiale goder

En av ulempene når det kommer til det å være innehaver av et enkeltmannsforetak er utvilsomt mangelen på sosiale goder. Dersom du på en annen side ønsker å få tilgang på sykepenger, trygd og dagpenger må du være ansatt i ditt eget aksjeselskap. Med andre ord, du må registrere foretaket ditt som et aksjeselskap for å nyte godt av de sosiale godene. Når dette er gjort, vil for eksempel innehaver få sykepenger utbetalt av NAV automatisk. Hvis man blir syk som innehaver av et enkeltmannsforetak, har man kun rett på 75% av sykepengene fra 17.dag. De første 16 dagene er man selv ansvarlig for.


Når man ønsker investorer med på laget

Det finnes mange måter å finansiere sitt foretak og forretningsidé på, og investorer er én av dem. Er du på jakt etter litt ekstra kapital, er det ofte gode muligheter for at en ekstern aktør ser potensialet i din bedrift.

Som nevnt innledningsvis er et aksjeselskap et foretak investorer enkelt kan investere penger i. Her kan det være lurt å merke seg at en investor både kan være en person og et selskap som ønsker å kjøpe aksjer i selskapet ditt. Dersom du har et enkeltmannsforetak, vil du for eksempel ikke ha denne goden.


Kort oppsummert


Dersom du er interessert i å drive et selskap der du kan nyte godt av sosiale goder i form av sykepenger, trygd og dagpenger er etablering av et aksjeselskap noe som bør vurderes. Da man kan være ansatt i eget aksjeselskap, og dermed nyte godt av de samme rettighetene som arbeidstakere generelt, er det vanskelig å se noen negative sider ved det å være innehaver av et.

Sammen med tilgang på sosiale goder er økonomisk risiko et høyst aktuelt tema for de som allerede driver, eller ønsker å drive et foretak. Ved å være innehaver av et aksjeselskap vil man unngå å gå personlig konkurs, hvis man først skulle være så uheldig. Særlig enkeltmannsforetak med kraftig økonomisk vekst, vil i de fleste tilfeller gå en sikrere fremtid i møte dersom de går over til å være et aksjeselskap. Videre er det veldig lurt å være et aksjeselskap, dersom man ønsker å få investorer til å investere i selskapet og forretningsideen din.  

Hvis alle de nevnte elementene er aktuelle for deg og ditt selskap, er det i grove trekk riktig å starte et aksjeselskap. Når det er sagt, stilles det likevel krav til selve registreringen og etableringen av et aksjeselskap. Dersom disse punktene er innfridd, er du og selskapet ditt på god vei til å etablere et. Du er nærmere enn du tror. 

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  828 visninger
senest oppdatert: 10/8/2018 10:03 PM
businessman11