Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 3
  • 4
  • 1

På tide å utvikle ditt aksjeselskap gjennom finansiering?Som foretakseier vet du akkurat hva jeg mener. Ditt ellers så fantastiske aksjeselskap har kommet inn i en ond sirkel og ingenting virker til å gå fremover. Du selger lite produkter, men pengene som kommer inn går allikevel til å kjøpe flere av samme typen. Samtidig har du kanskje på følelsen at noe må skje og egentlig vet du akkurat hva du må gjøre. Problemet er bare at det koster penger. Hvilke typer finansiering kan man ty til?

Banklån/Foretakslån

Det første mange tenker på når det kommer til finansiering, er lån. I det store og det hele er det relativt enkelt å få et lån hvis man stiller foretaket som sikkerhet. Hvis renten er lav, velger mange denne finansieringsmetoden, men det er viktig å huske på at renten kan øke. Gjør regnestykket skikkelig og vær sikker på at ditt foretak kan tåle en renteøkning.

Regionalt næringsfond

Du kan søke om tilskudd fra regionalt næringsfond gjennom kommunen. Regionalt næringsfond er midler som kommunen tildeler nyetablerte selskap og selskap som ønsker å utvikle seg i sitt distrikt for å hjelpe dem et stykke på veien. Snakk med næringssjefen i din kommune for å høre om akkurat ditt aksjeselskap kan være aktuelt for å få et slikt tilskudd.

Risikokapital

Risikokapital, også kjent som Venture kapital, er i bunn og grunn en fellesbetegnelse på kapital som risikeres ved investeringer og ikke lån. Hvis du ser på dette som en vei å gå, er det viktig at du vet at den personen eller bedriften som investerer i selskapet ditt, også blir eier av det.

Det finnes flere muligheter å velge når man søker finansiering til sitt aksjeselskap eller foretak. En mulighet er å gå inn med private penger, men det er ikke alltid at dette er en god idé. Det beste er å se på selskapet og nøyaktig hva det trenger finansiering til, og deretter kan man starte søke etter passende finansiering for akkurat dette. Lykke til!

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  625 visninger
senest oppdatert: 7/4/2018 11:29 PM
businessman11