Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 5

Skal du ansatte for første gang? Her er 5 tips du bør tenke på

Er du i ferd med å ansette noen til selskapet ditt for aller første gang? Da har du sikkert allerede gjort deg opp noen tanker om hvordan du skal gå frem. Til tross for at det er en spennende prosess som mange fremtidige arbeidsgivere ser frem til, er det dessverre flere feller å gå i.

Vi har samlet noen av de viktigste tingene du bør tenke på, for å gjøre hele prosessen lettere for deg.

1.Vær presis når du skriver stillingsannonsen

Vær klar på hva du og ditt foretak har behov for fra første stund. Skriv en liste med alle kvalitetene og kvalifikasjonene dere ser etter i en perfekt arbeidstaker for en spesifikk jobb.

 

Det kan være vanskelig å være presis når man skriver stillingsannonser. Årsaken til dette henger som regel sammen med at arbeidsgiver ikke har 100% oversikt over hva selskapet trenger for å oppnå best mulig resultater. Til tross for dette er det veldig viktig at denne prosessen gjøres så nøye så mulig. Ikke glem at det er dyrt å rekruttere arbeidskraft, men det er desto dyrere å rekruttere noen som ikke kan hjelpe selskapet ditt med å nå målene sine.

Når et selskap vokser raskere enn planlagt, hender det ofte at ledelsen innser at de trenger flere folk. Ofte kan de ende opp med å ansette mennesker som ikke er kvalifisert, eller ikke er gode nok til å utføre jobben. Et resultat blir at selskapet vokser for raskt, noe som igjen resulterer i at selskapet ikke kan yte like god service som de har gjort tidligere.

2. Vær nøye når du sjekker referanser
Som arbeidsgiver kan du spare deg for både bortkastet tid og frustrasjon, ved kun å sjekke eventuelle arbeidstakeres referanser så tidlig som mulig. Mange arbeidsgivere som har en tendens til å ansette mange på en gang, har en tendens til å være mindre nøye med å sjekke referanser. Dette er noe som i de aller fleste tilfeller straffer seg.

 

I mange tilfeller lar det seg ikke gjøre å snakke med noens nåværende arbeidsgiver, og derfor er det vanligst å forhøre seg med den nest siste arbeidsgiveren.

Det er også essensielt å ta en god titt på CV samt annen dokumentasjon på eventuell utdanning. Dessverre er det stadig flere som forfalsker vitnemål fra utdanningsinstitusjoner og det er viktig å være klar over nettopp dette. Hvis du skulle være i tvil, er det ingenting i veien for å kontakte det oppgitte læringsstedet direkte. I mange tilfeller kan de oversende et vitnemål direkte til deg.


 


3. Spør om helse og fravær i jobbintervju
Som arbeidsgiver er det viktig for deg å ansette arbeidstakere som møter opp på jobb så ofte som mulig. Jobbintervjuet er en god anledning til å få et bedre innblikk i fagkompetanse og personlige egenskaper. Det er utvilsomt essensielt å kartlegge hvorvidt en kandidat er i stand til å utføre arbeidsoppgaven på en god måte.

Dersom det er relevant for jobbens utførelse, har arbeidsgiver mulighet til å spørre om kandidatens sykefravær i tidligere arbeidsforhold. I tillegg til dette har arbeidsgiver lov til å spørre om en kandidats helse og fysikk. Dette reguleres av
arbeidsmiljølovens kapittel 9.

 

"Til tross for at det er hensiktsmessig for arbeidsgiver å kartlegge den generelle helsetilstanden til en kandidat, er det samtidig en linje som ikke skal krysses. En arbeidsgiver har på ingen måte lov til å stille diskriminerende spørsmål under noen omstendigheter. Dette inkluderer spørsmål relatert til graviditet, religion og politikk. Dersom du er usikker på hvilke spørsmål du kan stille, bør du sjekke dette grundig ut før du inviterer noen på jobbintervju. Mange har brent seg på nettopp dette."


4. Du må betale arbeidsgiveravgift
Som arbeidsgiver har du en rekke forpliktelser, og en av de er å betale arbeidsgiveravgift. Denne skal betales i forbindelse med lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag som er rapporteringspliktige.

Dersom man er innehaver av et enkeltmannsforetak, skal man ikke betale arbeidsgiveravgift av egne privatuttak, overskudd eller betaling til eget bruk. Hvis du har ansatte i enkeltmannsforetaket ditt, plikter du å betale arbeidsgiveravgift for alle det utbetales lønn til. Dersom du drifter et aksjeselskap forholder det seg annerledes. Da må du nemlig også betale arbeidsgiveravgift i forbindelse med egen lønn. Dette kan forklares ved at innehavere av aksjeselskap regnes som ansatte.

5. Avtal at prøvetiden kan forlenges på forhånd
For å unngå  komplikasjoner når det kommer til bestemmelser om prøvetid, er det avgjørende å ha en skriftlig bestemmelse som omfatter nettopp dette emnet. I de aller fleste tilfeller er prøvetiden på tre til seks måneder. Dersom en arbeidstaker ikke har oppfylt kravene for stillingen eller har vært mye borte, kan prøvetiden forlenges. Hvis dette er klart i arbeidskontrakten, er dette en prosess som vil gå greit for seg. I tillegg er det viktig å være klar over at dette er noe som skal varsles skriftlig til arbeidstaker.

Kandidater i prøvetid, har en oppsigelsesfrist på to uker dersom ikke noe annet er avtalt.

Kort oppsummert:
Når du skal ansette folk for aller første gang, er det mye å tenke på. Dersom du planlegger godt og leser deg opp på lover og regler, samt er godt kjent med tips som kan gjøre hele prosessen lettere vil du gå lyse tider i møte.

 

Sørg for at du vet så mye så mulig om kandidaten på forhånd, i tillegg til å gå inn i et arbeidsforhold der man er enige om ting som prøvetid på forhånd. Videre er det også viktig å sjekke kandidatens faglige bakgrunn. Dette blir stadig viktigere, da det til stadighet er folk som forfalsker vitnemål.

Sist, men ikke minst er det essensielt å betale arbeidsgiveravgift. Dette er noe du plikter å gjøre som arbeidsgiver. Dersom du er innehaver av et enkeltmannsforetak slipper du å betale denne avgiften ut fra egen lønn, men dersom du på en annen side drifter et aksjeselskap må du gjøre nettopp dette.


Kilder:
ArbeidstilsynetArbinn.nhoAgeras 

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  2254 visninger
senest oppdatert: 11/2/2018 4:34 PM
businessman11