Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 3
  • 4
  • 1

Skal du starte aksjeselskap? Fordeler og ulemper

Er du i ferd med å starte opp et aksjeselskap? Det er du iallfall ikke alene om. I Norge er denne selskapstypen den mest vanlige, tett etterfulgt av enkeltmannsforetak. Tall fra Brønnøysundregisteret kunne vise at det var rundt 278 000 aksjeselskap i Norge høsten 2015. Dette tilsvarer 45% av alle norske bedrifter.  


Til tross for at dette er en populær selskapsform, finnes det både fordeler og ulemper ved å starte opp et aksjeselskap. Du har sikkert allerede lest deg opp på flere av disse. 


Dersom du er usikker på om aksjeselskap er den riktige selskapsformen for deg, har vi samlet tre fordeler, samt tre ulemper nedenfor. Dette vil utvilsomt gjøre prosessen enklere for deg. Fordeler


Sosiale rettigheter

Dersom du er innehaver av et aksjeselskap, er du kanskje godt kjent med at du også kan være ansatt i eget selskap. Dette byr på sosiale rettigheter innehavere av enkeltmannsforetak kan se langt etter. 


Både som eier og ansatt i aksjeselskap har man krav på 100% sykepenger fra første sykedag. Til tross for dette er det lurt å være oppmerksom på at NAV kun dekker sykepenger fra den 17. dagen av sykdomsforløpet. De første 16 dagene dekkes aksjeselskapet selv. Dette har sammenheng i at aksjeselskapet er arbeidsgiver for både eiere og generelle ansatte. Arbeidsgivere plikter å betale sykepenger når ansatte blir syke. 


Andre sosiale rettigheter man får automatisk tilgang til, er dagpenger og trygd. Dette er særlig relevant dersom et marked skulle forsvinne og eier uheldigvis blir arbeidsløs. 


Den siste sosiale goden man drar nytte av når man drifter et aksjeselskap er pensjonssparing. Man trenger ikke tegne private forsikringer eller engste seg for pensjonisttilværelsen, da pensjonssparingen skjer automatisk. Det kan investere i selskapet ditt

Det kan gjøres mye for å hente inn penger til et selskap, men det lar seg ikke gjøre uavhengig av selskapsform. Med andre ord, du trenger mer enn bare en god ide og overtalelsesevne. Hvis du ønsker at andre skal investere i selskapet ditt, er dette noe som enkelt lar seg gjøre når man drifter et aksjeselskap. 


Det at aksjeselskap er investorvennlig, gjør at andre personer eller selskaper kan skyte inn penger i selskapet ditt.


Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser

Eiere av enkeltmannsforetak er personlig ansvarlig for eget selskap. I og med at personlig økonomi og selskapets økonomi ikke er adskilt, er det flere eiere av enkeltmannsforetak som har gått personlig konkurs der de ikke har vært i stand til å betale tilbake långivere.


Heldigvis, er ikke eiere av aksjeselskap personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dette er utvilsomt en av de viktigste fordelene ved selskapsformen. En av årsakene til at eier ikke selv er personlig ansvarlig er også forbundet med at et aksjeselskap regnes for å være en egen juridisk person.


 


Ulemper


Mange formaliteter 

Man kommer dessverre ikke unna at man må forholde seg til flere formaliteter dersom man drifter aksjeselskap. Dette henger sammen med at aksjeloven stiller mange krav til hvordan et selskap av denne typen drives. 


I et aksjeselskap er noen av kravene at det skal avholdes generalforsamling og styremøte. Det skal også skrives referater fra disse. Når det kalles inn til styremøter skal dette gjøres til bestemte frister. 


Dersom du drifter et lite aksjeselskap, er det lite sannsynlig at noen sjekker hvorvidt selskapet ditt avholder de bestemte møtene. Til tross for dette er det viktig at all dokumentasjon er på plass. 


Sist, men ikke minst, er det viktig å være klar over at jo større aksjeselskapet ditt er, jo viktigere er det å forholde seg til formalitetene.  

 


Krav til aksjekapital

Et aksjeselskap kan ikke opprettes før det har blitt spart opp penger til en aksjekapital. Aksjeloven kreves at denne må være på minimum 30 000 kroner. Til tross for dette, må eiere av aksjeselskap belage seg på å skyte inn mer penger dersom det ønskes å ta opp mer lån. Nyetablerte selskaper har ofte behov for å gå til større anskaffelser, og derfor må det ofte spares opp mer penger enn minimumsbeløpet. 


Aksjekapitalen anses som en sikkerhetsgaranti for kreditorer. Selv om aksjeselskapet kan bruke av den oppsparte kapitalen til å gjøre investeringer, må pengebruken alltid være forsvarlig og betalingsevnen god.


Arbeidsgiveravgift

Alle aksjeselskap er arbeidsgivere, og som arbeidsgiver må det betales arbeidsgiveravgift. Selv som ansatt i eget aksjeselskap må denne avgiften også betales av egen lønn. 


Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften er i utgangspunktet beregnet ut fra brutto lønn. Til tross for dette, varierer dette fra 0-14.1%. Videre tas det også utgangspunkt i hvor bedriften befinner seg i landet. Kort oppsummert

Dersom du er i ferd med å bestemme deg for hvorvidt du skal velge et aksjeselskap som selskapsform eller ikke, har du helt sikkert allerede gjort deg opp noen klare meninger om hva dette innebærer. Det er utvilsomt mange avgjørende fordeler. Samtidig, er det også ulemper man bør ta innover seg. 


Når det kommer til fordelene ved aksjeselskap er det ingen tvil om at de sosiale rettighetene veier tungt for mange. Særlig er retten til sykepenger ved eventuelle sykdomsforløp viktig. I tillegg er det også en fordel å lett kunne spare til pensjon, samt å ha tilgang til dagpenger og trygd dersom et marked skulle forsvinne. Andre fordeler når det kommer til aksjeselskap er at det er investorvennlig samt den minimale risikoen det innebærer for eier av selskapet å drifte foretaket. 


Hva angår ulemper, er det vanskelig å ignorere alle formalitetene det innebærer å starte et aksjeselskap. Dette er forbundet med alle kravene som stilles til foretaksformen i aksjeloven. Videre er kravet til den oppsparte aksjekapitalen på 30 000 kroner noe som gjør at enkelte må vente med etableringen av foretaksformen. Sist, men ikke minst er det viktig å være bevisst på arbeidsgiveravgiften som skal betales. For enkelte, kommer denne avgiften noe overraskende. 


Til tross for at det finnes ulemper ved etablering av denne selskapsformen, er det utvilsomt mange goder også. Tenk nøye gjennom hva som er viktig for deg og ditt selskap, og du vil med sikkerhet velge en selskapsform som er riktig for deg.


Kilder:

AltinnLovdataStarte.as 

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  2098 visninger
senest oppdatert: 10/31/2018 11:00 AM
businessman11