Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  • 9

Skal du starte et aksjeselskap? Slik lærer du deg bransjen

Drømmer du om å starte ditt eget aksjeselskap? Eller er du kanskje nysgjerrig på hvordan denne foretaksformen fungerer for deretter å vurdere om det er riktig for deg? Uansett hva det måtte være, har vi samlet de viktigste punktene for alle som ønsker å vite mer om foretaksformen.

 

Hvert eneste år etableres det mange nye aksjeselskaper i Norge, og hele 45% av alle foretakene i landet er nettopp aksjeselskap. Du er kanskje allerede kjent med at dette er en særdeles hensiktsmessig foretaksform dersom næringsvirksomheten din innebærer økonomisk risiko, eller om du ønsker rettigheter på lik linje med generelle arbeidstakere. Sist, men ikke minst, er det den eneste foretaksformen der utenforstående kan investere i selskapet ditt.

Det er ingen tvil om at det er spennende å starte aksjeselskap, og i denne artikkelen tar vi nettopp for oss hvordan du kan lære deg mest mulig om bransjen.Hva kjennetegner et aksjeselskap?
Et av kjennetegnene til et aksjeselskap, er at det regnes for å være en egen juridisk person. Eiere av aksjeselskapet er kun ansvarlige for den innbetalte aksjekapitalen. Denne må være på minimum 30 000 kroner. Til tross for at den innbetalte aksjekapitalen ikke er veldig høy, må eiere av denne formen for foretak veldig ofte stille ytterligere sikkerhet. Dette kan være en fordel dersom det er et ønske om å ta opp lån.

 

Aksjekapitalen er en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer, og denne kapitalen kan også brukes til å gjøre investeringer. Til tross for dette må aksjekapitalen være på 30 000 kroner til enhver tid, og derfor er det viktig å alltid bruke pengene forsvarlig, samtidig som man enkelt kan betale långivere tilbake.

Som nevnt innledningsvis er en annen fordel at innehavere av aksjeselskap har et begrenset ansvar, samtidig som fleksibiliteten når det kommer til aksjer gjør foretaksformen ekstra gunstig dersom det planlegges å etablere selskapet med flere eiere. Samtidig er fordelingen av aksjer, noe som gjør det enkelt for investorer å investere i selskapet.

 

Ansatte

En av de beste fordelene når det kommer til å drifte aksjeselskap er at innehaver kan være ansatt i eget selskap. Dette er en fordel du for eksempel ikke får, dersom du drifter et enkeltmannsforetak. Dette betyr at innehavere av aksjeselskap har de samme rettighetene som generelle arbeidstakere, samtidig som selskapet er ansvarlig for at innehavere skal få utbetalt lønn.

 

Hvis du har valgt å ansette folk til å jobbe i aksjeselskapet ditt, må det betales en arbeidsgiveravgift. Avgiften betales av alle arbeidsgivere til sine ansatte, og er en del av finansieringen av Folketrygden. Her beregnes grunnlaget ut fra brutto lønn. Til tross for at denne satsen avhenger av hvor i landet aksjeselskapet befinner seg, varierer denne fra 0-14.1%.

 

Sosiale goder
I og med at du som innehaver av et aksjeselskap kan være ansatt i eget selskap, vil du samtidig ha rett på sosiale goder i form av sykepenger, trygd og dagpenger. I tillegg opparbeider man seg enkelt pensjonsrettigheter.

 

Dersom du skulle bli syk, vil du få sykepenger utbetalt av NAV automatisk. Med andre ord, du vil få utbetalt 100% av sykepengegrunnlaget fra første sykdomsdag. Dette er en stor fordel. Dersom du hadde driftet et enkeltmannsforetak hadde du kun hatt rett til kun 75% av sykepengene fra 17.dag. De første 16 dagene er man selv ansvarlig for.

 

Skatt 

Et aksjeselskap må betale skatt, og fordi det er en egen juridisk enhet er selskapet selv ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Til tross for dette må eiere av et aksjeselskap kun måtte betale skatt av det det som tas ut i lønn eller annet utbytte fra bedriften.

 

Per dags dato må det skattes av overskuddet i inntektsåret i et aksjeselskap med 23%. Denne betales i to terminer det påfølgende året.

Mva
Mva, som både refereres til som  merverdiavgift og moms, er en avgift som tillegges de aller fleste varer og tjenester. Denne avgiften kreves inn på vegne av staten, og betales av kundene til selskapet. For at et aksjeselskap kan betale mva, må det registreres i merverdiavgiftsregisteret. Et selskap plikter å betale mva dersom de har en omsetning på mer en 50 000 kroner årlig.

 

Kort oppsummert
Dersom du er i ferd med å starte opp et aksjeselskap, har du sikkert allerede sett at det kan være mye å sette seg inn i. Til tross for dette, trenger det ikke nødvendigvis å være vanskelig å forstå hvordan bransjen fungerer. Du vil for eksempel også raskt registrere at det er mange fordeler ved denne formen for foretak. Dette kan kanskje også være noe av årsaken til at 45% av alle norske selskap nettopp er aksjeselskap.


Noe av det som kjennetegner et aksjeselskap er at det anses for å være en juridisk person. Videre har innehaver av selskapet ansatt i eget selskap, noe som betyr av vedkommende har rett til sosiale goder som trygd, dagpenger, sykepenger og pensjonssparing. Dette er noe innehavere i enkeltmannsforetak ikke har, og en fordel som gjør det å drive aksjeselskap spesielt gunstig.

For å i det hele tatt kunne registrere aksjeselskapet, må man ha en oppspart aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Denne summen kan aldri være mindre enn den justerte grensen, og er noe innehavere må passe på til enhver tid. Samtidig er kan denne økes, noe som er fordelaktig dersom det skal tas opp lån.

I og med at et aksjeselskap består av flere aksjer, kan man både ha flere eiere, samtidig som det er lett for investorer å investere penger i selskapet ditt. Begge disse faktorene er viktige grunner til at flere nettopp starter aksjeselskap. Det er også ofte avgjørende i de tilfellene innehavere av enkeltmannsforetak ønsker å gjøre om sitt foretak til et aksjeselskap.

Når det kommer til skatter og avgifter, plikter et aksjeselskap å betale arbeidsgiveravgift dersom de har ansatt folk til å jobbe i selskapet. Videre skal det betales mva dersom omsetningen er på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Sist, men ikke minst er det viktig å være bevisst på at et aksjeselskap plikter å betale skatt.


Kilder:

AltinnSkatteetatenSsbMiniforetakDinside

 

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  612 visninger
senest oppdatert: 10/26/2018 11:05 AM
businessman11