Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 3
  • 4
  • 1

Starte aksjeselskap – håndtere avtalerHva er en avtale?

En avtale eller en kontrakt er overenstemmelse mellom to eller flere parter. Når man snakker om en avtale eller en kontrakt, mener man ofte der selve overenstemmelsen er skrevet ned. Vanligvis uttrykker avtaler at de er inngått og møtt, og når og hvordan de kan og vil bli avsluttet. En avtale beskriver helt enkelt en enighet om angitt beskrivelse. Du som skal starte aksjeselskap kommer til å inngå avtaler på et tidlig tidspunkt, og det kan for eksempel være en leieavtale om lokaler, avtaler med leverandører og avtaledokumenter fra banken.

Hvorfor inngå en avtale?

Det er mange situasjoner som krever avtaler når det kommer til bedrift og virksomhet. Som nevnt tidligere, er en typisk avtale en ansettelseskontrakt eller samarbeidsavtale med en leverandør. Når det gjelder leverandører, handler avtaler ofte om leveringstid og priser. En avtale er da bekreftelsen på at du vil ha rett på prisene du har blitt lovet til enhver tid, og dette er viktig for at du skal kunne planlegge dine utgifter. En avtale kan være alt fra en enkel kvittering til en kontrakt på hundrevis av sider, og i det siste tilfelle kan det være lurt å involvere noen med erfaring på området. En avtale eller en kontrakt er tross alt dokumentet som skal beskytte partene mot eventuelle økonomiske tap og andre former for skade hvis noe ikke går som det skal.

I oppstartsfasen av å starte eget firma og etablere aksjeselskap, er avtaler svært viktig. Når man er ny i rollen som næringsdrivende, har man lite erfaring og det er svært viktig å sikre seg der man kan. Det er bedre å skrive en avtale for mye, enn en for lite.

Ansettelseskontrakt i aksjeselskap

Følgende punkter bør være inkludert i en ansettelseskontrakt:

·    Navn og adresse til arbeidsgiver som ansetter

·    Personlig informasjon om personen som ansettes

·    Dato for ansettelsen

·    Stedet der arbeidet skal utføres og eventuelt andre steder der det vil bli forventet at den ansatte må kunne stille opp.

·    Jobbtittel, rolle og arbeidsoppgaver

·    Type ansettelse; Fast, deltid eller prosjekt

·    Dato for avslutning av arbeidsforhold hvis det er snakk om prosjekt

·    Prøvetid og beskrivelse av denne

·    Oppsigelsestid og beskrivelse av denne

·    Lønn og dato for utbetaling

·    Arbeidstider

·    Vilkår for ferie, sykdom osv. Referanser til gjeldene lovverk

·    Beskrivelse av eventuelt arbeid utenlands

·    Beskrivelse av eventuelle forsikringer som blir tegnet i den ansattes navn gjennom foretaket

Å holde dine avtaler

Avtaler inngås frivillig og når du inngår en avtale er det viktig at både du og de andre involverte partene kan stole på at avtalen vil holdes. Dette er en forutsetning for å kunne drive forretning, og den som ikke holder sin del av avtalen kan bli stilt ansvarlig for dette.

Avtaleprosessen

Avtaleloven beskriver tydelig hvordan en avtale skal inngås, og man kan enkelt oppsummere dette med de tre punktene under:

·    Et anbud skrives og anbudet er selve tilbudet

·    Det blir gitt et svar på tilbudet eller avtalen godtas

·    Begge parter enes om innholdet i avtalen og godkjenner dette 

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  587 visninger
senest oppdatert: 7/10/2018 10:54 PM
businessman11