Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 6
  • 9
  • 6
  • 6

Starte aksjeselskap - Regnskapsoppgjør når man skal starteDet er du som sitter i styret i ditt aksjeselskap som må passe på at ditt selskap sender inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret hvert år, og dette skal gjøres elektronisk gjennom Altinn. Årsregnskapet skal blant annet inneholde årsberetning, foretakets resultat og balansen, og innsending skal skje senest en måned etter fastsetting av årsregnskapet, det vil si ikke senere enn 31. Juli.

Et regnskapsår er kalenderåret, altså 12 måneder. Det finnes egne lover for en regnskapspliktiges første regnskapsår, første avvikende regnskapsår eller siste avvikende regnskapsår og dette kan være kortere eller lengre enn 12 måneder, men aldri mer enn 18 måneder. Avvikende regnskapsår kan benyttes i visse tilfeller, blant annet der regnskapspliktig har sesongbasert virksomhet eller er datterselskap av et utenlandsselskap.

Du vil fort merke hvorfor det er viktig å opprette regnskapsoppgjør hvert år, og mye av grunnen er helt enkelt at oppgjøret gir deg en oversikt over hvor mye ditt aksjeselskap skylder og hvordan det ligger an som foretak. Husk også at hvis du jobber med bokføringen gjennom året, blir det ikke bare lettere når innsendingen kommer, men det er også en fin måte å holde kontroll og oversikt på. Regnskapsoppgjøret er en sammensetning av alle transaksjoner virksomheten har hatt gjennom året og ut fra denne sammensetningen regner man ut et resultat og en balanse. Det er på denne måten man kommer frem til aksjeselskapets resultat for året.

Hvis resultatet er negativt når du skal etablere aksjeselskap

Hvis man får et negativt resultat i regnskapsoppgjøret, kan dette føles nedslående. Da er det viktig å huske på at det ikke er mange selskap som går i pluss de første årene. Det tar tid når man skal etablere firma, og det er ofte store utgifter den første tiden for å få driften opp å gå. Det er altså helt normalt å ha et negativt resultat de første årene man driver for seg selv, og ingenting å uroe seg for. Men man skal allikevel ikke ignorere årsoppgjøret, da dette er svært nyttig for planlegging av videre drift. Se nøye gjennom kostnader og inntekter, vurder om ting kunne vært gjort annerledes og finn ut hva man trenger for å fortsette en videre forsvarlig drift. 

Hvis du har etablert aksjeselskap, har du mest sannsynlig også en regnskapsfører eller en økonomisk rådgiver. Det er veldig lurt å bruke disse personene til å lære så mye som mulig om det økonomiske aspektet til foretaket ditt. Hva er deres tanker om din situasjon? Synes de at du burde gjort noe annerledes? Hva er deres vurdering av ditt foretaks resultat? Du kan aldri spør for mange spørsmål. Ekspertisen er der for å hjelpe, og du betaler dem for akkurat det. Husk at det er svært viktig ikke snu ryggen til økonomien selv om den av og til kan være vanskelig, det er tross alt ryggmargen til ditt foretak.

Registrer Aksjeselskap
image
Malin Soderstrom  780 visninger
senest oppdatert: 7/10/2018 10:21 PM
businessman11